GIẢI PHÁP TỪ TRƯỜNG TRỊ LIỆU TRONG ĐIỀU TRỊ CHẬM LÀNH XƯƠNG

Bình thường xương gãy nếu được cố định đủ vững sẽ có dấu hiệu lành sau 6 tuần, sau ba tháng sẽ thấy hình ảnh lành xương trên phim x quang. Chậm lành xương là tình trạng xương không lành sau gãy xương ba tháng, nếu sau sáu tháng v...