Điện trị liệu là gì? Tác dụng của Điện trị liệu

ĐIỆN TRỊ LIỆU LÀ GÌ? Khái niệm Điện trị liệu được chứng minh hiệu quả trong điều trị giảm đau và kích thích cơ. Điện trị liệu (electrotherapy) là phương pháp điều trị bằng các xung điện có tần số thấp và trung bình. TÁC DỤ...